نام شرکت
جولان گاز سپاهان 
گروه
 
تلفن
 
فکس
6248056 
تلفن کارخانه
03116248056 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان 
آدرس کارخانه
شهرضا 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
moradi.golangas@gmail.com 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
حیدر مرادی 
مدیر عامل
سیدجواد طیبی میا 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل