نام شرکت
روزنامه رسالت 
گروه
 
تلفن
88902642 
فکس
88900587 
تلفن کارخانه
88906781-88906782-88906783 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران پایین تراز خیابان سمیه خ محمدی پ1 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
روزنامه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
آقای محمدتقی پوربخش 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل