نام شرکت
پارس واشر 
گروه
خدمات بازرگانی 
تلفن
 
فکس
22676 
تلفن کارخانه
22773-4 
فکس کارخانه
 
آدرس
قزوين شهر صنعتی البرز -خیابان میثم 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
واشر برای انواع خودروهای سبک 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل