نام شرکت
فنی طوس نیرو 
گروه
 
تلفن
 
فکس
3650909 
تلفن کارخانه
3-3650901 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان جاده سرخس صندوق پستی 1491-91735 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
فیوز وکلید 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل