نام شرکت
سایول 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
88905422 
تلفن کارخانه
88890104 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران صبای شمالی پلاک 77-کدپستی 141554679 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پیمانکاری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل