نام شرکت
روزنامه خبر ورزشی 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
88950477 
فکس
88950478 
تلفن کارخانه
88951534-88861589 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران شهید عبدالله زاده کوچه ابرار-پلاک 7-ساختمان کشاورز-طبقه دوم 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
روزنامه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل