نام شرکت
یخ سازی دریانورد 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
2623-2069 
فکس کارخانه
 
آدرس
کنارک-بندرصیادی پزم یخ سازی دریانورد 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
یخ قالبی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل