نام شرکت
بازرگانی و صنعتی پدید 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
77532251-77537214 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران خیابان سعدی شمالی- خیابان مرادی نور (کاشف سابق)- شماره 45 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تاسیسات و ساختمان 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل