نام شرکت
ساخت کانیو 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
88771563 
تلفن کارخانه
2-88771561 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران گاندی کوچه نوزدهم ،پلاک 28،کدپستی 15178 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ساخت جاده وریل وفرودگاه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل