نام شرکت
صنایع آذر آب 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88895664 
تلفن کارخانه
88896805-8 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران تهران- خیابان قرنی - خیابان سپند - پلاک 12 - صندوق پستی 3591-15875 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
وسایل روغن و گاز 
پست الکترونیک
info@azarabenergy.com 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل