نام شرکت
هوژستان 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
88050202 
تلفن کارخانه
88039847-88039354 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران خیابان شیخ بهایی-خیابان صائب تبریزی غربی-پلاک 55 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ساخت بزرگراه ،ساختمان سازی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل