نام شرکت
صنایع جلان 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
66492715 
تلفن کارخانه
66495614-66492715 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران فلسطین کوچه نجم-پلاک 56-طبقه 3-کدپستی 14156 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل