نام شرکت
صنعتی رفیع 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
6672675 
تلفن کارخانه
6672673-826919 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان مشهد-بلوار وکیل آباد-شهر صدف-خیابان مرجان-پلاک 15 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ماشین و تجهیزات 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل