نام شرکت
آلموتکنیک 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
22276661 
فکس
22270397 
تلفن کارخانه
22229242 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران میرداماد پلاک 98-طبقه 3-کدپستی 15479-صندوق پستی 198-16315 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ساخت صنعتی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل