نام شرکت
پارس بخار ایران 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
7766526 
تلفن کارخانه
7768254-77879586 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران صندوق پستی4855-11365 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
دیگهای بخار و آب گرم 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل