نام شرکت
سفارت مکزیک 
گروه
معادن 
تلفن
 
فکس
22057589 
تلفن کارخانه
8-22057586 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران آفریقا خیابان گلفام-پلاک 41 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل