نام شرکت
صنعتی کاشان کرک 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
554462 
تلفن کارخانه
5-551411 
فکس کارخانه
 
آدرس
كاشان کیلومتر 1جاده کاشان -قم 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
نخ پشمی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل