نام شرکت
تعاونی مرغداری و کشاورزی همدان 
گروه
معادن 
تلفن
 
فکس
240509 
تلفن کارخانه
240509-227845 
فکس کارخانه
 
آدرس
همدان بلوار شهید مدنی جنب کوچه امام زاده-پلاک31-طبقه اول 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
فروش دانه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل