نام شرکت
شرکت فراز صنعت 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
336515 
فکس کارخانه
 
آدرس
خوزستان اهواز ـ کیان پارس ـ خیابان مرداد شرقی ـ پلاک 39 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل