نام شرکت
فرش جهاد 
گروه
صنایع برق و الکترونیک 
تلفن
 
فکس
55608805 
تلفن کارخانه
55611570-55621072 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران خیام ساختمان بازار فرش ایران-پلاک 94-کدپستی 11636 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
صادرات فرش دستباف 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل