انواع عضویت

لطفا جهت عضویت در سایت توسعه صادرات و واردات یکی از عضویت های زیر را انتخاب نمائید

 • رایگان

  همیشه رایگان
 • امکان تعریف چند شرکت
 • امکان مدیریت اطلاعات کسب و کار
 • ------
 • ------
 • ------
 • عضویت
 • ممتاز

  سالانه 500,000 ریال
 • نمایش اطلاعات شرکت در بالای دیگر موارد
 • تماس مستقیم با کسب و کار
 • نمایش تصادفی در بخش اعضای ویژه
 • ------
 • ------
 • خرید
 • طلایی

  سالانه 1,500,000 ریال
 • نمایش اطلاعات شرکت در بالای موارد حتی ممتاز
 • تماس مستقیم با کسب وکار
 • بازاریابی هوشمند برای کسب کار
 • ارسال لیست مشتری ها به صورت هفتگی
 • پشتیبانی و ترجمه متون
 • خرید