مهنام

شرکت

پالایشکده ساوه

شرکت

خمسه ای

شرکت

آبساران چدن ریز

شرکت


طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی

شرکت

بلر

شرکت

حمل و نقل مظاهری

شرکت

خدمات هواپیمایی پیام

شرکت


ایران ایر

شرکت

مهر افروز

شرکت

فریدونی

شرکت

مایان فولاد

شرکت