گسترش و سرمایه گذاری داروئی ایران

شرکت

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت

های تای

شرکت

ترغیب صنعت ایران و ایتالیا

شرکت


بانک صنعت و معدن

شرکت

سرمایه گذاری شاهد

شرکت

هتچری(محل تخم گذاری ماهی)

شرکت

ایران کنت

شرکت


توسعه و سرمایه گذاری کیش

شرکت

جوجه کشی غفاری

شرکت

بیمه صادرات و سرمایه گذاری (ای.آی.آی.سی)

شرکت

صنایع فراساحل ( صف )

شرکت