نیک کالا

شرکت

نفت سوز گاز سوز تبریز(سماور اکبر برادران)

شرکت

آذرشای سان(گالان)

شرکت

شرکت هیدرو پمپ زنجان

شرکت


پولاد سونیه دوال

شرکت

یخ سازی بی باک

شرکت

توان گاز

شرکت

آذرسوزان تبریز

شرکت


شرکت آزمون

شرکت

تولیدی صنعتی هواساز-راد ایران

شرکت

قطعات توربین شهریار

شرکت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( اطمینان)

شرکت