تولیدی و صنعتی گوهرفام

شرکت

صنایع مفتولی جعفری

شرکت

رزین صنعت فجر

شرکت

کدبانو (‌دلپذیر )

شرکت


شهم الکترونیک

شرکت

آب منطقه ای زنجان

شرکت

شرکت فرزان طب

شرکت

نفت سوز گاز سوز تبریز(سماور اکبر برادران)

شرکت


فردوس

شرکت

لالون

شرکت

دنیای بذر

شرکت

نماینده انحصاری شرکت پیتر اند جورج انگلستان

شرکت