تولیدی پرنیا

شرکت

نیکو باف

شرکت

صنایع پارچه خراسان

شرکت

گلبن رز

شرکت


صنایع پارچه هلال ایران

شرکت

پشم بافی جهان

شرکت

صنایع نساجی اسکوئی (دیزج)

شرکت

تولیدی صنایع رنگرزی طیف تبار

شرکت


صنایع پتو

شرکت

نساجی عصر نو

شرکت

استقلال

شرکت

ریسندگی میهن باف

شرکت