افروز فولاد

شرکت

گروه صنعتی نوردنوشهر

شرکت


نورد شایان مهریز

شرکت

صنایع جوش ورق فولادمبارکه

شرکت

گــروه قطعات فولادی امیــــن

شرکت

سپافریم ایران

شرکت


آلیاژکاراصفهان

شرکت

مجتمع فولادمبارکه

شرکت

فولادگستران سپاهـــان

شرکت

نورد نصــرابرکوه

شرکت