نخ رنگ همدان

شرکت

دست پوش

شرکت

تولیدی پرنیا

شرکت

آریا نخ

شرکت


ریسندگی و بافندگی سیمین

شرکت

ریسندگی وبافندگی گل ریس

شرکت

پاتن جامه

شرکت

نان نخل

شرکت


هرمز نختاب

شرکت

تعاونی 324 گونی بافی اوباتیک

شرکت

موکت ترمه

شرکت

ریسندگی و بافندگی سیلک باف

شرکت