صنایع مفتولی جعفری

شرکت

شرکت بوخان

شرکت

صنایع کابل پارسیان زاگرس

شرکت

گروه صنعتی فرد شاهین

شرکت


شرکت صنایع مس کاوه

شرکت

گروه قطعات فولادی ایران

شرکت

صنایع مفتولی زنجان

شرکت

صنایع مفتولی جهان صنعت داوود

شرکت


تولیدی صنعتی مس توس

شرکت

صنایع فلزی هاما

شرکت

صنعتی بهسازان ( سیمین زنجان )

شرکت

گل سیم استوار

شرکت