فرهاد مهر

شرکت

داروپوش ( سهامی خاص)

شرکت

صنایع بسته بندی داروگر

شرکت

مجتمع صنایع لاستیک کرمان

شرکت


لاستیک و تیوپ کرمان

شرکت

پاکسال

شرکت

تایر چرخ آرتا

شرکت

تولیدی تیوپ آلومینیوم

شرکت