تولید مواد اولیه برهان دارو

شرکت

ستاره صنعت پارت

شرکت

گسترش و سرمایه گذاری داروئی ایران

شرکت

ابهریس (نرمینه)

شرکت


ریسندگی و بافندگی سیلک باف

شرکت

خزان استرچ

شرکت

فرسیم

شرکت

لائی گستر

شرکت


تولیدی صنایع رنگرزی طیف تبار

شرکت

میهن بافت

شرکت

ساختمانی استراتوس

شرکت

پوشینه بافت ایران

شرکت