دایره المعارف بازرگانی بین المللی

P/I: Proforma Invoice
پيش فاكتور: شامل اطلاعات خريدار و فروشنده و کلیه شرایط كالاي مورد معامله و توافقات طرفين معامله

B/L: Bill of Lading
سند حمل: بارنامه ای كه قابليت انتقال و معامله داشته باشد.

L/C: Letter of Credit
اعتبار اسنادي

S/C: Sales Confirmation,
تأييديه فروش

O/C: Order Confirmation
تأييديه سفارش

U/P: Unit Price
قيمت واحد كالا

P/O: Purchase Order
سفارش خريد

QTY: Quantity
كميت = تعداد كالا

C.O.I: Certificate of Inspection
گواهي بازرسي کیفی

F.B/L: Fiata Bill of Lading
بارنامه فياتا = بارنامه حمل تركيبي/ مركب فياتا

CY/CY: Container Yard / Container Yard
با قيد اين عبارت در بارنامه هزينه تحويل كالا از بندر مبدأ و همچنين بارگيري كالا به کشتی در كشور مبدأ و هزينه­هاي تخليه از كشتي در كشور مقصد به عهده فروشنده (به عهدهForwarder يا حمل كننده) است.

T .T: Telegraphic Transfer
انتقال تلگرافي پول

C.V: CIF Value
قيمت كالا در گمرك = قيمت كالا + كرايه حمل از مبدأ تا مقصد +هزینه بيمه باربری

P.S.I: Pre Shipment Inspection
بازرسي پيش از حمل كالا

C.M.R: Convention Merchandise Routier
راه­نامه: سند غير قابل انتقال و معامله در حمل های زمینی

V.O.C: Verification of Conformity
گواهی تطابق کالا با استاندارد

C.A.D: Cash Against Document
پول نقد در برابر ارائه سند

P.B.G: Performance Bank Guarantee
ضمانتنامه بانکی حسن انجام كار

A.P.G: Advanced Payment Guarantee
ضمانتنامه بانکی پيش پرداخت

F.C.L: Full Container Load
بارگيري کامل كانتينر

L.C.L: Less/Low Container Load
بارگيري كانتينر به طوري كه فضاي خالي در كانتينر باشد.

C.P.M: Critical Path Method
روش مسير بحرانی

C.F.S: Container Freight Station
محل نگهداري كانتينرها

F.O.C: Free of Charge
بدون هزينه – مجانی

EX.W: Ex Works (…named place)
تحويل كالا محل كارخانه / انبار فروشنده (... نام مكان مشخص شده)

F.C.A: Free Carrier (… named place)
تحويل كالا در مكان مشخص شده به حمل كننده در مبداء (... نام مكان مشخص شده)

F.A.S: Free Alongside Ship (… named port of shipment)
تحويل كالا در كنار كشتي در مبدأ حمل (... نام بندر بارگيري)

F.O.B: Free On Board (… named port of shipment)
تحويل كالا روي عرشه كشتي در مبدأ حمل (... نام بندر بارگيري)

C.F.R: Cost and Freight (… named port of destination)
قيمت كالا و كرايه حمل تا بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

C.I.F: Cost, Insurance and Freight
قيمت كالا + هزينه حمل تا مقصد + حق بيمه

C.P.T: Carriage Paid To (…. named place of destination)
پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)

C.I.P: Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination)
پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)

D.A.F: Delivered at Frontier (… named port of destination)
تحويل كالا در مرز (... نام محل تعيين شده در مرز)

D.E.S: Delivered Ex Ship (… named port of destination)
تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

D.E.Q: Delivered Ex Query (… named port of destination)
تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

D.D.U: Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)
تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي توسط فروشنده (... نام محل مقرر در مقصد)

D.D.P: Delivered Duty Paid (… named place of destination)
تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض گمركي پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده (... نام محل مقرر در مقصد)

F.I.O.S: Free In & Out and Stow
هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة خریدار مي باشد.

L.I.O.S: Liner In & Out and Stow
هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة فروشنده یا شرکت حمل مي باشد.

Transhipment
انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر

Partial shipment
دفعات حمل

S.A.D: Single Administrative Document
سند واحد اداري – اظهار نامة گمركي

E.T.A: Estimate Time Arrival
زمان تقریبی رسیدن كشتي به بندر مقصد

E.T.D: Estimate Time Departure
زمان تقریبی حرکت كشتي از بندر مبدأ

Pre Advise L/C
اين نوع LC زماني باز مي­شود كه با كمبود وقت و يا تعطيلي­هاي چند روزه مواجهيم و ممكن است تاريخ PI منقضی و یا شرایط تغییریابد که از بانک گشایش کننده درخواست ارسال pre advise L/C را می نماییم. که محتوای آن شامل : مبلغ اعتبار، تاريخ گشایش اعتبار، تاريخ سررسيد، نام فروشنده و خریدار، شماره اعتبار و ... ذکر می گردد.

Surcharge
هزينه اضافي در حمل و نقل

Goods
كالا

Draft
برات

Chamber of Commerce
اتاق بازرگاني

Quotation
مظنه قيمت كالا

Full set B/L
نسخ كامل بارنامه

Usance / Deferred L/C
اعتبار اسنادی مدت­دار

Cargo Declearation
اصطلاح كلي آن اظهارنامه محموله حمل شده توسط شرکت حمل و نقل می گویند که حمل کننده باید به گمرک اظهارکند.

Exportation
عمل خارج كردن هر نوع كالايي از قلمرو گمركي – صادرات کالا

Despatch
پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر

Demurrage
هزينه معطلي / خسارت ديركرد (نقطه مقابل Despatch مي­باشد)

Consignee
در L/C : نام بانك گشايش كننده اعتبار در PI : نام شركت خريدار

Reimbursing Bank
بانك پوشش دهنده مالی

Applicant Bank

Order products

Order what you need from another countries, select country to make an order

  • Country : ...

    Area : ...

    Population : ...

    Continent : ...

ثبت سفارش

لطفا موارد ستاره دار را پر کنید

موضوع  
چه تعداد سفارش دارید ؟
شرح  
نام ونام خانوادگی *  
ایمیل *  
تلفن *  
وبسایت شما
چگونه با شما تماس بگیریم ؟